Gwarancja HiKOKI

Warunki gwarancji standardowej elektronarzędzi Hikoki

 1. Elektronarzędzia HIKOKI są objęte gwarancją producenta na okres :
 • 12 miesięcy – zakup na fakturę (maszyny użytkowane w rzemiośle oraz przemyśle)
 • 24 miesiące  - zakup na paragon (maszyny użytkowane amatorsko)
 • 36 miesięcy - dla urządzeń zarejestrowanych online szczegóły: 3letnia gwarancja na produkty HiKOKI
 1. Gwarancją są objęte maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Waeller sp. z o.o. sp. k.
 2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
 3. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej wraz z dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:
 • model maszyny,
 • numer seryjny maszyny,
 • datę sprzedaży,
 • pieczęć punktu sprzedaży,
 • podpis klienta.
 1. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hikoki. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej  ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, przy czym okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania maszyny w serwisie. 
 2. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hikoki (lista serwisów dostępna na życzenie drogą mailową oraz przesyłana jest wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx nr płatnika 9033. 
 3. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hikoki i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej. 
 4. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej. 
 5. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
 • numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
 • nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
 • uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
 • narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;
 • uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
 • uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
 • uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
 • maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
 • maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
 • maszyna była demontowana lub naprawiana poza autoryzowanym serwisem; 
 1. Dla wszystkich elektronarzędzi w okresie trwania gwarancji przysługuje prawo do przeprowadzenia jednego nieodpłatnego przeglądu, przy czym przegląd jest nie obowiązkowy i jego niewykonanie nie będzie miało wpływu na długość trwania okresu gwarancji.
 2. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hikoki (numer katalogowy 753600).
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.
 4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  UWAGA!

  Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu.
  Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji. 


Warunki gwarancji narzędzi spalinowych Hikoki 

 1. Narzędzia spalinowe HIKOKI są objęte gwarancją producenta na okres :
 • 12 miesięcy – zakup na fakturę
 • 24 miesiące  - zakup na paragon (maszyny użytkowane amatorsko)
 • 36 miesięcy - dla urządzeń zarejestrowanych online szczegóły:
 1. Gwarancją są objęte maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Waeller sp. z o.o. sp. k.
 2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
 3. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej wraz z dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:
 • model maszyny,
 • numer seryjny maszyny,
 • datę sprzedaży,
 • pieczęć punktu sprzedaży,
 • podpis klienta.
 1. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hikoki. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, przy czym okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania maszyny w serwisie.
 2. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hikoki (lista serwisów dostępna na życzenie drogą mailową oraz przesyłana jest wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx nr płatnika 9033.
 3. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hikoki i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.
 4. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: części układu tnącego, bębny z żyłką, prowadnice i łańcuchy, membrany gaźnika, świece zapłonowe, filtry, przewody itp. nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
 5. W okresie gwarancyjnym do sporządzenia mieszanki paliwowej dla silników 2-suwowych należy stosować olej marki Hikoki (100ml. nr. kat. 931849 oraz 1l nr. kat  714819 lub 714813) 
 6. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
 • numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
 • nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
 • uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
 • narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;
 • uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
 • uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
 • uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
 • maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
 • maszyna była demontowana lub naprawiana poza autoryzowanym serwisem;
 1. Dla wszystkich narzędzi spalinowych w okresie trwania gwarancji przysługuje prawo do przeprowadzenia jednego nieodpłatnego przeglądu, przy czym przegląd jest nie obowiązkowy i jego niewykonanie nie będzie miało wpływu na długość trwania okresu gwarancji.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
 3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  UWAGA!
  Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. 
  Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji. 

 

Udzielającym gwarancji jest:

Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1
02-495 Warszawa

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000079967
NIP: PL 524-20-71-779
REGON: 012739279
Kapitał zakładowy: 11 000 000 PLN

MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce

84 2210 0009 0000 0000 0010 0124
Nr rejestrowy BDO: 000013681