Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (art. 27) Klient będący konsumentem/osobą fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym (zwany dalej Konsumentem) ma prawo odstąpić od zawartej umowy i zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Oświadczenie odstąpienia od umowy wg niniejszego wzoru, należy przesłać na adres: sklep@perfect-tools.pl

Zwrotu towaru należy dokonać wraz z oryginałem dowodu sprzedaży oraz oryginałem ww. oświadczenia na adres sprzedawcy:

Waeller sp. z o.o. sp.k.
ul. Towarowa 1
83-034 Trąbki Wielkie

Konsument ponosi wszelkie koszty bezpośrednie związane ze zwrotem towaru(np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

Zgodnie z ustawą konsument odpowiedzialny jest również za zmniejszenie wartości towaru wynikające z jego użytkowania w sposób wykraczający poza przysługujące prawo do zbadania charakteru, cech i funkcjonowania towaru w taki sposób, w jaki mógłby uczynić to w sklepie stacjonarnym. 

Zwrot środków następuje niezwłocznie po dostarczeniu towaru na wyżej wskazany adres i przeprowadzeniu jego oględzin w celu stwierdzenia braku usterek bądź nadmiernego użytkowania mogącego mieć wpływ na jego wartość.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego użytkowania bądź uszkodzeń konsument zostaje poinformowany o kwocie przysługującego sprzedającemu odszkodowania, o którą pomniejszona zostanie wartość zwracanych środków.