3 letnia gwarancja na produkty HiKOKI

 

Wszystkie produkty HiKOKI objęte są gwarancją producencką udzielaną użytkownikowi (zarówno zawodowemu/profesjonalnemu jak i osobom prywatnym) na okres minimum jednego roku zgodnie z Warunkami standardowej gwarancji HiKOKI.

Wszystkie elektronarzędzia, ładowarki, akumulatory Li-on oraz maszyny spalinowe ogrodowe sprzedane od 15 lipca 2014 w Polsce w autoryzowanym punkcie handlowym Hikoki jakim jest Perfect-tools.pl producent wydłuża okres gwarancji do 3 lat na zasadach zgodnych z warunkami gwarancji standardowej po spełnieniu wszystkich wymienionych poniżej warunków:

 1. Nabywca jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Polsce lub konsumentem mającym miejsce zamieszkania w Polsce.
 2. Nabywca nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zarobkowego wynajmu elektronarzędzi/maszyn spalinowych.
 3. Nabywca zarejestruje urządzenie w ciągu 30 dni od daty sprzedaży w systemie internetowej rejestracji gwarancji Hikoki.(link przesłany zostanie wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia)
 4. Nabywca wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem usługi gwarancyjnej.

Oprócz 3-letniej gwarancji obowiązującej po zarejestrowaniu produktu,  firma Hikoki wprowadza dodatkową 2-letnią gwarancję na części silników maszyn bezszczotkowych zasilanych prądem AC sprzedawanych od 1 stycznia 2019.

Jako potwierdzenie rejestracji użytkownik otrzyma certyfikat 3-letniej gwarancji, który należy wydrukować lub zapisać na nośnikach pamięci elektronicznej, aby móc go przedłożyć w przypadku wystąpienia z roszczeniem gwarancyjnym wraz z dowodem zakupu i oryginałem karty gwarancyjnej.

Okres przedłużonej gwarancji biegnie od daty zakupu, a nie od daty rejestracji. W czasie trwania 3-letniej gwarancji wszystkie naprawy muszą być obowiązkowo odnotowane w karcie gwarancyjnej. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hikoki. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

Uprawnienia z tytułu 3- letniej gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia. 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.

Warunkiem obowiązywania dodatkowej gwarancji będzie standardowa rejestracja urządzenia w programie 3-letniej gwarancji Hikoki.

Dla maszyn spalinowych w okresie gwarancyjnym do sporządzenia mieszanki paliwowej dla silników 2-suwowych należy stosować olej marki HIKOKI (100ml. nr. kat 714811 oraz 1l nr. kat  714819 lub 714813)

Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.:

 1. dla elektronarzędzi: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, o-ringi, uszczelki,  przewody zasilające, filtry, węże ciśnieniowe, łożyska, smar  nie podlegają wymianie gwarancyjnej,
 2. dla maszyn spalinowych: części układu tnącego, bębny z żyłką, prowadnice i łańcuchy, membrany gaźnika, świece zapłonowe, filtry, przewody, paski napędowe, łożyska, koła zębate, sprzęgła, tłoki, pierścienie uszczelniające, cylindry  itp. nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

Wyłączenia elektronarzędzia

Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • braku prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
 • brak tabliczki znamionowej lub  gdy numer seryjny na tabliczce znamionowej maszyny  jest zniszczony, nieczytelny lub nie pozwala na jego weryfikację z przyczyn niezależnych od producenta.
 • nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny, które są wymienione w pkt. 8 warunków gwarancji.
 • uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
 • narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;
 • uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
 • uszkodzenie powstało na skutek niewłaściwej konserwacji (zastosowanie nieoryginalnych środków smarujących, które nie są wymienione w instrukcji obsługi)
 • uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek, najechanie pojazdem i tym podobne);
 • uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego lub zużytego osprzętu;
 • uszkodzenie powstało na skutek złego doboru mocy  lub  rodzaju maszyny do wykonywanej pracy;
 • urządzenie zostało zalane cieczą lub było przechowywane w nieodpowiednich warunkach dla urządzeń elelektrycznych,
 • urządzenie zostało przeciążone (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
 • urządzenie było demontowane lub naprawiane poza autoryzowanym serwisem HIKOKI

Wyłączenia maszyny spalinowe

Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach gdy:

 • numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
 • nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
 • uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
 • narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;
 • uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
 • uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek, najechanie itp.);
 • uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego lub zużytego osprzętu;
 • maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
 • maszyna była demontowana, regulowana lub naprawiana poza autoryzowanym serwisem;
 • zatarcie tłoka i cylindra które nastąpiło na skutek zastosowania nieodpowiedniej mieszanki (nieprawidłowy stosunek ilości paliwa i oleju lub złego sposobu przechowywania paliwa i maszyny)